การติดตั้งโปรแกรม Antivirus Nod32 V5

Posted in Uncategorized on กันยายน 19, 2012 by kamoner12

 

Advertisements

พระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์

Posted in Uncategorized on กันยายน 19, 2012 by kamoner12

ประเด็นที่1 เพิ่มนิยาม “ผู้ดูแลระบบ”

มาตรา4 เพิ่ม นิยามคำว่า “ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า “ผู้มีสิทธิเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้อื่นในการเข้าสู่อิน เทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น”

ตาม ร่างกฎหมายนี้ ตัวกลางต้องรับโทษเท่ากับผู้ที่กระทำความผิด เช่น หากมีการเขียนข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง ผู้ดูแลระบบและผู้ให้บริการที่จงใจหรือยินยอมมีความผิดทางอาญาเท่ากับผู้ที่ กระทำความผิด และสำหรับความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ เช่นการเจาะระบบ การดักข้อมูล หากผู้กระทำนั้นเป็นผู้ดูแลระบบเสียเอง จะมีโทษ1.5 เท่าของอัตราโทษที่กำหนดกับคนทั่วไป

ประเด็นที่ 2 คัดลอกไฟล์ จำคุกสูงสุด 3 ปี 

การทำสำเนาคอมพิวเตอร์ อาจหมายถึงการคัดลอกไฟล์ การดาว์นโหลดไฟล์จากเว็บไซต์ต่างๆ มาตรานี้อาจมีไว้ใช้เอาผิดกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หรือเพลง แต่แนวทางการเขียนเช่นนี้อาจกระทบไปถึงการแบ็กอัปข้อมูล การเข้าเว็บแล้วเบราว์เซอร์ดาว์นโหลดมาพักไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติหรือที่ เรียกว่า “แคช” (cache เป็น เทคนิคที่ช่วยให้เรียกดูข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยเก็บข้อมูลที่เคยเรียกดูแล้วไว้ในเครื่อง เพื่อให้การดูครั้งต่อไป ไม่ต้องโหลดซ้ำ) ซึ่งผู้ใช้อาจมิได้มีเจตนาหรือกระทั่งรับรู้ว่ามีกระทำการดังกล่าว

ประเด็นที่ 3 มีไฟล์ลามกเกี่ยวกับเด็ก ผิด

ในมาตรา25 “ผู้ ใดครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะอันลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือ เยาวชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

เป็นครั้งแรกที่มีการระบุขอบเขตเรื่องลามกเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ยังมีความคลุมเครือว่า ลักษณะอันลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนั้นหมายความอย่างไร นอกจากนี้ มาตราดังกล่าวยังเป็นการเอาผิดที่ผู้บริโภค ซึ่งมีความน่ากังวลว่า การชี้วัดที่ “การครอบครอง” อาจทำให้เกิดการเอาผิดที่ไม่เป็นธรรม เพราะธรรมชาติการเข้าเว็บทั่วไป ผู้ใช้ย่อมไม่อาจรู้ได้ว่าการเข้าชมแต่ละครั้งดาว์นโหลดไฟล์ใดมาโดย อัตโนมัติบ้าง และหากแม้คอมพิวเตอร์ถูกตรวจแล้วพบว่ามีไฟล์โป๊เด็ก ก็ไม่อาจหมายความได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ดูผู้ชม

ประเด็นที่ 4 ยังเอาผิดกับเนื้อหา

มาตรา24 (1) นำ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

พิจารณาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินคดีคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ปัญหานี้ก่อให้เกิดการเอาผิดประชาชนอย่างกว้างขวาง เพราะหลายกรณี รัฐไทยเป็นฝ่ายครอบครองการนิยามความจริง ปกปิดความจริง ซึ่งย่อมส่งผลให้คนหันไปแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตแทน อันอาจถูกตีความได้ว่ากระทบต่อความไม่มั่นคงของ “รัฐบาล” ข้อความกฎหมายลักษณะนี้ยังขัดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิด มีโทษจำคุกสูงสุด ห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นที่5 ดูหมิ่น ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  

มาตรา26 ผู้ ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือข้อมูลอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย หรือเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่ผ่านมามีความพยายามฟ้องคดีหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันโดยใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำนวนมาก แต่การกำหนดข้อหายังไม่มีมาตราใดในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่จะใช้ได้อย่างตรงประเด็น มีเพียงมาตรา 14 (1) ที่ระบุเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จดังที่กล่าวมาแล้ว และมาตรา 16 ว่าด้วยภาพตัดต่อ ในร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ได้สร้างความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ใช้ตั้งข้อหาการดูหมิ่นต่อกันได้ง่ายขึ้นข้อสังเกตคือ ความผิดตามร่างฉบับใหม่นี้กำหนดให้การดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ทั้งที่การหมิ่นประมาทในกรณีปกติ ตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

การเปรียบเทียบของ ESET NOD32 Antivirus 4 กับ Norton AntiVirus 2011

Posted in Uncategorized on กันยายน 11, 2012 by kamoner12

การเปรียบเทียบของ ESET NOD32 Antivirus 4 กับ Norton AntiVirus 2011

ESET NOD32 Antivirus 4
เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีราคาไม่แพง มีความสามารถเยอะ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จำนวนหนึ่ง แต่ด้วยอินเทอร์เฟซออกแบบมาไม่ดีทำให้ใช้งานได้ยาก และความสามารถที่เกินจำเป็น รวมถึงผลการทดสอบในการค้นหาไวรัสทำได้ไม่ดี ทำให้โปรแกรม NOD32 ยังไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง
ESET NOD32 Antivirus 4 เหมาะสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์ไม่บ่อย ใช้งานน้อย เพราะโมดูลของเวอร์ชั่นนี้ถูกออกแบบมาให้ป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์ โมดูลของการป้องกันไวรัสจากอินเตอร์เน็ตอาจจะไม่เต็มที เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปโดยมีการตรวจสอบหลายชั้นปกป้องคุณจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะสายเกินไป
1.  เนื่องจากได้รับรางวัลสูงสุดจากการทดสอบLabs และได้รับการยอมรับให้มีศูนย์ positives
2.  Design โปรแกรมไม่ใหญ่มากใช้หน่วยความจำน้อยและใช้พลังงาน CPU น้อย ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานที่รวดเร็วและมีการป้องกันมากขึ้นสำหรับเกมการท่องเว็บและส่งอีเมล.
3.   Fast สแกนความเร็ว – โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การสแกนไฟล์ที่รวดเร็วและทำงานเงียบๆไม่ส่งผล ทำให้เครื่องช้า
คุณสมบัติของ ESET NOD32 Antivirus 4
1.    ป้องกันต่อต้านลักลอบ ขโมยข้อมูลแบบ rootkits
2.    ป้องกันการโจมตีจาก phishing
3.    Protection from the Unknown ป้องกันตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายปิดหรือเลิกใช้ระบบรักษาความ ปลอดภัยของโปรแกรม
4.    SysRescue ให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Boot Scan เรียกใช้งานจาก CD และ USB เพื่อ Boot ได้
5.    Portable media access control ป้องกันไวรัสจาก Flashdrive ,CD เมื่อมี Flashdrive เสียบเครื่อง จะทำการ Scan ทันที
6.    Non-Graphical User Interface กราฟฟิคจะเปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติเมื่อใช้งานข้ามโหมดวินโดว์
7.    Smart Optimalization สามารถ Scan ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
8.    Integrated ESET SysInspector เครื่อง มือวิเคราะห์ในเชิงลึกวิเคราะห์ของระบบปฏิบัติการรวมถึงการทำงานกระบวนการรี จิสทรีเนื้อหาเริ่มต้นของรายการและการเชื่อมต่อเครือข่าย
ประโยชน์ที่สำคัญ ESET NOD32 Antivirus 4
1.     ให้การปกป้องจากภัย คือ เทคโนโลยี ThreatSense ที่ได้รับรางวัลนี้ใช้ระดับการปกป้องหลายระดับ เพื่อให้การปกป้องจากการจู่โจมในรูปแบบใหม่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และThreatSense ยังเป็นเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด และส่งสัญญาณเตือนที่ “ผิดพลาด” น้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ให้การปกป้องภัยอันตรายใหม่ๆ ด้วยฮิวริสติก
2.     ค้นพบมัลแวร์ที่บริษัทผลิตซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสอื่นๆ ไม่พบ คือ โดย ทั่วไป เมื่อใช้โปรแกรม ESET NOD32 เข้าแทนที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ผู้ใช้โดยทั่วไปมักจะพบไวรัสหรือมัลแวร์อื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสตัวเดิมค้นหาไม่พบ
3.     สร้างขึ้นเพื่อความเร็ว คือ ESET NOD32 Antivirus ทำงานได้รวดเร็วจนคุณอาจไม่รู้สึกว่ามีโปรแกรมทำงานอยู่ แม้ว่าการทำงานที่ใช้ดิสก์อย่างมากเช่น “การสแกนดิสก์แบบเต็ม” เพื่อให้โปรแกรมทำงานอย่างราบรื่นในเบื้องหลังขณะที่คุณทำงานหรือพักผ่อน
4.      ใช้งานสะดวก คือ ESET NOD32 Antivirus เป็นโปรแกรมที่ “มีขนาดกะทัดรัดเพียงพอกับความต้องการใช้งาน” ซึ่งปกติใช้หน่วยความจำเพียง 44 MB ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น เนื่องจากความรวดเร็วและการอัพเกรดที่ “มีขนาดเล็ก”ทำให้การอัพเกรดโปรแกรมป้องกันไวรัสเป็น ESET NOD32 Antivirus นั้นง่ายเหมือนซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และด้วยโหมดการทำงานแบบประหยัดพลังงานทำให้คุณทำงานหรือพักผ่อนได้ยาวนาน ยิ่งขึ้น
5.       ใช้งานได้ง่าย คือ ESET NOD32 Antivirus ใช้งานได้ง่ายกว่าแต่เดิมมาก ด้วยหน้าจอสำหรับผู้ใช้ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย และการใช้สัญญาณเตือนให้น้อยที่สุด ทำให้คุณพร้อมใช้งานโปรแกรมภายในเวลาเพียงชั่วครู่ คุณจะได้รับการตรวจสอบป้องกันมัลแวร์โดยที่ระบบไม่ต้องเผชิญกับการทำงานที่ ช้าลง รวมถึงสัญญาณเตือน การรีบูท หรือการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด
ESET NOD32 Antivirus 4
1.   ระบบสแกนที่ฉลาดกว่าเดิม — ภัยอันตรายต่างๆ จะไม่เข้ามายังเครือข่ายในรูปแบบที่คุณคาดคิด ESET NOD32 Antivirus จะตรวจสอบช่องทางสื่อสารที่ผ่านการเข้ารหัสด้วย SSL เช่นHTTPS และ POP3S นอกจากนี้ยังสแกนไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลเพื่อค้นหาภัยอันตรายที่ซ่อนอยู่ โดยที่ผลิตภัณฑ์อื่นไม่สามารถทำได้ การปกป้องเชิงรุกเริ่มต้นที่จุดแรกสุดในการสตาร์ทอัพระบบ เพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
2.   อีเมลที่สะอาดและปลอดภัย — การสแกนอีเมลสำหรับ Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail, Windows Mail และไคลเอนต์เมล์POP3/IMAP อื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า อีเมลของคุณปราศจากไวรัสและภัยอันตรายอื่นๆ
3.   ความปลอดภัยสำหรับสื่อข้อมูลแบบพกพา — ภัยต่างๆ สามารถเข้าสู่พีซีของคุณได้จากสื่อข้อมูลแบบพกพาเช่น ทัมป์ไดรฟ์ USB สำหรับสื่อที่สั่งงานได้ด้วยตนเอง ESET NOD32 Antivirus จะสแกน autorun.inf และไฟล์ที่เกี่ยวข้องเมื่อใส่สื่อข้อมูลเข้าไป เพื่อเป็นการเสริมความปลอดภัยจากเดิมที่สแกนเฉพาะไฟล์ต่างๆ ในสื่อข้อมูลที่ถูกเรียกใช้งาน หรือในระหว่างการสแกนสื่อข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ผู้ใช้ที่ต้องการสมรรถนะมากขึ้นสามารถปรับ ESET NOD32 Antivirus เพื่อให้ระดับการสแกนอุปกรณ์แบบพกพาที่ดียิ่งขึ้น
4.   เครื่องมือสำหรับระบบ — ESET SysInspector และ ESET SysRescue ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจวินิจฉัยและทำความสะอาดระบบที่ติดไวรัสโดยทำ การสแกนโปรเซสของระบบในระดับลึกเพื่อค้นหาภัยที่ซ่อนอยู่ และสร้างแผ่น CD/DVD หรือไดรฟ์ USB สำหรับบูตเครื่องในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งช่วยในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส
5.   การป้องกันตนเอง — ESET NOD32 Antivirus มีเทคโนโลยีในตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเข้ามาทำลาย หรือปิดการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้คุณสามารถสบายใจได้ว่าระบบจะได้รับการปกป้องตลอดเวลา
6.   การปรับปรุงความสามารถในการใช้งานมากมาย — ESET NOD32 Antivirus มีทางเลือกในการอัพเกรดความเร็ว ความปลอดภัย และความสามารถในการใช้งานได้มากมาย
–      โหมดการประหยัดแบตเตอรี่ช่วยเพิ่มอายุการทำงานของแบตเตอรี่แล็ปท็อปโดยไม่ทำให้ความปลอดภัยลดลง
–      หน้าจอแจ้งสถานะการปกป้องขั้นสูงช่วยแจ้งให้คุณทราบเมื่อพบภัยอันตราย
–      ป๊อปอัพแจ้งข้อมูลจะถูกซ่อนเอาไว้ เมื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นแบบเต็มหน้าจอเกม เครื่องเล่นวิดีโอ หรืองานนำเสนอ
–      การปกป้องด้วยรหัสผ่านช่วยปกป้องไม่ให้ผู้อื่นถอดถอนการติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus โดยไม่ได้รับอนุญาต
–      หน้าจอผู้ใช้ใหม่และปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตา
ข้อดีของ ESET NOD32 Antivirus 4
1.  ราคาไม่แพง
2.  เครื่องไวไม่หน่วง
3.  สแกนไว
4.  อัพเดทไว
5.  Username Password
ข้อด้อยของ ESET NOD32 Antivirus 4 
1.   ไม่ลบอีเมล์ไวรัสก่อนเข้า in-box
2.   ไม่มีระบบตั้งเวลาเพื่อค้นหาไวรัส (schedule scan)
3.   ใช้งานยุ่งยาก
4.    ประสิทธิภาพในการค้นหาไวรัสรูปแบบใหม่ไม่ดี
5.    มันจับบางตัวไม่ได้ บางตัวเป็น trojan ไม่สามารถลบได้
6.   ไม่สามารถตรวจสอบไวรัสบางตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เช่น Kakworm

Norton  Antivirus  2011

          Norton Antivirus 2011 เป็นสุดยอด Antivirus อีกหนึ่งตัวที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่นิยมในท้องตลาดในอันดับต้นๆ โดยความสามารถที่โดดเด่นในเวอร์ชั่นนี้คงจะหนีไม่พ้น ความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลไวรัสด้วยเทคโนโลยีของ Symantec รวมไปถึงระบบจำไฟล์ที่ผ่านการสแกนมาแล้วและจะไม่ทำการสแกนซ้ำ ถ้าไฟล์นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง วิธีนี้ทำให้การทำงานของ Norton AntiVirus 2011มีความเร็วเพิ่มขึ้นในการสแกน มาพร้อมกับ Security Historyเป็นฟีเจอร์ที่เก็บข้อมูลการสแกนแล้วเสร็จทั้งหมด คุณสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลารวมทั้งมีรายละเอียดอื่นๆ เช่น การพยายามปิดกั้นการบุกรุก  นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลไวรัสว่าถูกปรับปรุงล่าสุดหรือ ไม่ Norton AntiVirus 2011 ยังให้คุณสมัครฟรี 1 ปี ในการใช้บริการข้อมูลของไวรัสและมัลแวร์ของ ไซแมนเทค(Symantec) ซึ่งเป็นการช่วยให้อัปเดทข้อมูลในการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ได้แบบล่าสุด
          Norton AntiVirus 2011  ได้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้เข็มงวดมากขึ้นวางระบบให้เข้าใจกับผู้ใช้งาน เน้นเรื่องความสเถียร ปกป้องระบบของคุณขณะออนไลน์ หรือท่องอินเตอร์เน็ต สามารถดักจับสิ่งกีดขวางรวมไปถึงระบบโจมตีการแนบไฟล์ไวรัส การเข้าเว็บแล้วเจอไวรัสก็จะถูกบล็อกด้วยเทคโนโลยี Norton Safe Web ให้อัตโนมัติ
           การติดตั้ง  ทำได้รวดเร็วและง่ายหากคุณมี Norton AntiVirus รุ่นเก่าอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ Norton AntiVirus 2011 ก็จะถอนการติดตั้งให้และแทนที่ด้วย2011 การติดตั้งจะเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ คลิกเมาส์น้อยครั้งมาก Norton AntiVirus จะทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติ
Norton AntiVirus 2011
โปรแกรมพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องควรมีเน้นการทำงานในด้านปกป้อง ภัยคุกคามจากบรรดาไวรัส โดยการทำงานสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้
           1.   Computer Protection สำหรับฟีเจอร์ Computer Protection เป็นฟีเจอร์หลักที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วในการสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ แบบ Quick Scan และFull System Scan หรือจะกำหนดการสแกนโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ของคุณ ภัยคุกคามใด ๆ ที่ตรวจพบโปรแกรมจะระบุอย่างชัดเจนให้คุณทราบว่าควรจะทำการลบหรือกักกันไว้พบว่ามีการหน่วงเครื่องเพียงเล็กน้อยเมื่อทำการสแกนแบบเต็มระบบ ซึ่งในขณะทำงานสแกนคุณยังสามารถดูวิดีโอความละเอียดสูงหรือเล่นเกมได้อย่าง สบาย ในขณะที่ Norton AntiVirus 2011 ทำการสแกนแบบBackground อย่างเงียบๆ
Norton Insight คุณสามารถเรียกดูรายการความน่าเชื่อถือของโปรแกรมที่อยู่ในระบบของคุณ โดยNorton AntiVirus 2011 จะจัดเร็ตติ้งให้คุณพิจารณานอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรระบบถูกแต่ละ โปรแกรมใช้ งานไปเท่าไร เช่น Facebook ทาง Norton AntiVirus 2011 ก็เห็นความสำคัญในจุดนี้  ได้สร้างใน Facebook Wall Scanner ให้มากับ Norton AntiVirus 2011 ด้วย เพียงป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ โปรแกรมจะตรวจสอบและป้องกันคุณจาก อีเมลขยะหรือภัยคุกคามต่างๆที่มากับการโพสต์ของเพื่อนๆ ของคุณใน Facebook
ข้อดีของ Norton AntiVirus 2011
1.  จับไวรัสได้มากพอสมควร
2.  หน้าตาสีสันสวยงาม
3.  มี insight ตรวจสอบไฟล์เรื่อยๆ
ข้อเสียของ Norton AntiVirus 2011
1.  Key หาไม่ได้เลย
2.  หน่วงเครื่องเล็กน้อยถึงปานกลาง
3.  ตัว setting  program จะงงๆ
4.  ที่สำคัญแพง
บทสรุปสำหรับ Norton AntiVirus 2011
          Norton AntiVirus 2011 เป็นโปรแกรมที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นหนึ่งในโลกของซอฟต์แวร์ด้านรักษาความปลอดภัย มันทำงานราบเรียบแบบพื้นหลัง (Background) เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่กินทรัพยากรเครื่องน้อยกว่า โปรแกรมรุ่นก่อนหน้านี้สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในขั้นเริ่มต้นที่ไม่เคยใช้ Norton AntiVirus มาก่อนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาในการใช้ เพราะNorton AntiVirus สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมาก แต่ก็ยังคงไว้ด้วยฟังก์ชันการปรับแต่งได้อย่างดีเยี่อมสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ ในขั้นสูง เพราะโปรแกรมได้จัดของเครื่องมือในการกำจัดภัยคุกคาม การรักษาความปลอดภัยของระบบ ทั้งยังสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับทรัพยากรของระบบที่ มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  Norton AntiVirus 2011 ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิกของไซแมนเทค  เพื่อการอัปเดตออนไลน์ เป็นการปรับปรุงข้อมูลไวรัสของคุณให้ครอบคลุมถึงภัยคุกคามใหม่ ๆ นอกจากนี้คุณยังได้รับการบริการแชทเพื่อสอบถามปัญหาการใช้ได้ตลอก 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมทั้งมีหน่วยงานSupport ทางโทรศัพท์ด้วย
การเปรียบเทียบของ ESET NOD32 Antivirus 4 กับ Norton AntiVirus 2011  คือ
1.   NOD32ราคาไม่แพง แต่ Nortonราคาแพง
2.   NOD32เครื่องไวไม่หน่วงแต่ Norton ทำให้หน่วงเครื่องเล็กน้อยถึงปานกลาง
3.   NOD32ประสิทธิภาพในการค้นหาไวรัสรูปแบบใหม่ไม่ดี Nortonจับไวรัสได้มากพอสมควร
4.   NOD32 key หาง่าย Crack กระจายNorton Key หาไม่ได้เลย
5.   NOD32 ไม่มีระบบตั้งเวลาเพื่อค้นหาไวรัส (schedule scan) Nortonมี insight ตรวจสอบไฟล์เรื่อยๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Computer Security สัปดาห์ที่ 10

Posted in Uncategorized on สิงหาคม 18, 2012 by kamoner12
1. Physical Attackการโจมตีทางกายภาพ: การขโมยหรือการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายcomponent ต่างๆ หรือระบบสนับสนุนต่างๆ (เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ) เสียหายทางกายภาพ
2. Retro-Virus เป็น virus ที่รออยู่จนกระทั่ง backup media ที่มีอยู่ทั้งหมดติดเชื้อก่อน ดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูระบบให้กลับสู่สภาพเดิมได้
3. Security Violation การล่วงล้ำความปลอดภัย:การที่ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นข้ามผ่าน หรือเอาชนะการควบคุมของระบบให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือการเข้าถึงทรัพยากรของระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. Assurance การรับรอง: สิ่งบ่งบอกถึงความมั่นใจว่าระบบความปลอดภัยและสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลอัตโนมัตินั้นนำมาซึ่งการใช้บังคับนโยบายรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
5. Key pair หรือคู่กุญแจ หมายถึง ระบบการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล โดยผู้ส่งและผู้รับจะมีกุญแจคนละดอกที่ไม่เหมือนกัน ผู้ส่งใช้กุญแจดอกหนึ่งในการเข้ารหัสข้อมูลที่เรียกว่า กุญแจสาธารณะ (Public key) ส่วนผู้รับใช้กุญแจอีกดอกหนึ่งในการถอดรหัสข้อมูลที่เรียกว่า กุญแจส่วนตัว (Private Key) ซึ่งระบบกุญแจคู่นี้เองเป็นระบบกุญแจพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้กับระบบ PKI

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Computer Security สัปดาห์ที่ 9

Posted in Uncategorized on สิงหาคม 18, 2012 by kamoner12
1. Misuse Detection Model การตรวจจับการบุกรุกโดยการมองหากิจกรรมเกี่ยวกับเทคนิคการบุกรุกที่ทราบหรือกิจกรรมเกี่ยวกับความล่อแหลมของระบบเป็นที่ทราบในอีกชื่อหนึ่งว่า Rules Based Detection
2. PKI คือ ระบบป้องกันข้อมูลวนการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนท PKI จะใช้กุญแจคู่ (Key pairs) ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดย กุญแจนี้ประกอบด้วย กุญแจส่วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key)
3. Misuse Detection Model การตรวจจับการบุกรุกโดยการมองหากิจกรรมเกี่ยวกับเทคนิคการบุกรุกที่ทราบหรือกิจกรรมเกี่ยวกับความล่อแหลมของระบบเป็นที่ทราบในอีกชื่อหนึ่งว่า Rules Based Detection
4. Malicious Code Hardware, software หรือ firmware ที่มีการตั้งใจใส่เข้าไปในระบบเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่นTrojan Horse
5. Open Security สิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีการรับรองที่เพียงพอว่าอุปกรณ์และapplication ต่างๆ ได้รับการปกป้องจากความเจตนาร้าย ทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานของระบบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Computer Security สัปดาห์ที่ 8

Posted in Uncategorized on สิงหาคม 18, 2012 by kamoner12
 1. Integrity คือ การประกันว่าสารสนเทศสามารถได้รับการถึงหรือปรับปรุงโดยผู้ได้รับอำนาจเท่านั้น มาตรการใช้สร้างความมั่นใจ integrity ได้แก่ การควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาคของจุดปลายทางเครือข่ายและแม่ข่าย จำกัดการเข้าถึงข้อมูล และรักษาวิธีปฏิบัติการรับรองอย่างเข้มงวด data integrity สามารถได้รับการคุกคามโดยอันตรายจากสภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน ฝุ่น และการกระชากทางไฟฟ้า
2. Availability คือ การทำให้ระบบงานสามารถตอบสนองต่อการร้องขอบริการจากผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
3. Compliance คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และ กฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายด้านสารสนเทศและความปลอดภัยขององค์กรอย่างถูกต้อง ได้ตามมาตรฐาน ยกตัวอย่าง เช่น การปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ การจัดทำแผน เพื่อรองรับ พรบ.และพรฎ. ด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
4. Risk Management คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในองค์กร หากไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีพอ
 5. Cost Reduction คือ การทำให้ต้นทุนทุกชนิดที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานลดต่ำลง โดยการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมที่เคยทำมาก่อนหน้า ซึ่งมีการตั้งเป้าหมาย วิธีการวัดและการเปรียบเทียบที่ชัดเจน เช่น ต้นทุนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้นทุนค่าแปรรูป เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้คุณภาพสินค้า คุณภาพความปลอดภัย รวมทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมลดลง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Computer Security สัปดาห์ที่ 7

Posted in Uncategorized on สิงหาคม 18, 2012 by kamoner12
  1. Information Security การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล:ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบของนโยบายและ/หรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบ ควบคุม และป้องกันการเปิดเผยข้อมูล (ที่ได้รับคำสั่งให้มีการปกป้อง) โดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. Information Superiority ความเหนือกว่าทางการข้อมูล:ขีดความสามารถในการรวบรวม ดำเนินกรรมวิธี และแจกจ่ายข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันก็จำกัดหรือทำลายขีดความสามารถนี้ของฝ่ายตรงข้าม
  3. Information Warfare การสงครามข้อมูล  :  การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความเหนือกว่าทางข้อมูลโดยการมีผลกระทบต่อข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวกับข้อมูล และระบบข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม และในขณะเดียวกันก็ปกป้องข้อมูลกระบวนการที่เกี่ยวกับข้อมูล และระบบข้อมูลของฝ่ายตน การกระทำใดๆ ที่ปกปิด ฉวยโอกาสในจุดอ่อน ทำให้เสียหายหรือทำลายข้อมูลและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของข้าศึก และป้องกันตนเองจากการกระทำเหล่านั้นและฉวยโอกาสในประโยชน์ของหน้าที่ทางทหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของฝ่ายตน
  4. Information Warfare (IW) การสงครามข้อมูล:ปฏิบัติการทางข้อมูลที่กระทำในเวลาวิกฤตหรือเวลาที่มีความขัดแย้ง (สงคราม) เพื่อที่จะให้บรรลุหรือช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งที่มีต่อฝ่ายตรงข้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  5. Integrity ความสมบูรณ์  :  การรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง